Monday, 19 December 2011

Adat Minangkabau


Masyarakat Melayu di Negeri Sembilan memang terkenal dengan panggilan orang Minang. Hal ini disebabkan kebanyakannya berasal daripada keturunanorang-orang Minangkabau yang terdapat di Wilayah Minangkabau, Sumatera.

Minangkabau ialah nama bagi sesebuah negeri, orang-orangnya dan juga bahasanya.Tetapi biasanya istilah yang digunakan untuk orag-orang Minangkabau ialah orang Minang.
Masyarakat Minangkabau memang terkenal dengan cara hidup dan adat istiadat yang nik sekali.Dalam amalan Adat Minangkabau ini, harta pusaka, gelaran dan nama suku diturunkan menurut salasilah keturunan di sebelah ibu.
Masyarakat Minangkabau bersifat peramah dan bijak dalam berbicara terutamanya pada upacara-upacara adat yang dilakukan. Mereka menyampaikan sesuatu hal atau hajat secara halus dan cara kiasan, sehingga dalam menerimanya harus pla dengan perasaan yang halus.
Atap rumah dan tutup kepala wanita Minang mempunyai bentuk mirip tanduk kerbau.Menurut kisah lalu bentuk-bentuk ini dapat diafsirkan olehkerana eratnya hubungan dengan nama Minangkabau yang dapat disama erti dengan ’menang kerbau’.
Masyarakat Minangkabau ialah pemeluk agama Islam yang taat dan pemegang adat yang kuat.Hal-hal agama dan adat terpadu secara serasi di dalam cara kehidupan masyarakat seharian dan dijunjung tinggi oleh mereka.

Rombongan orang-orang Minangkabau yang ke Rembau ialah Datuk Lelo Balang, datang dengan pengiringnya dan orang-orang dari Batu Hampar dan Mungkal.Mereka datang ke Rembau,Negeri Sembilan dari Kampung Tigo Nenek.Kemudian satu rombongan orang-orang Minangkabau datang dari Kampung Sari Lemak yang diketuai oleh Datuk Puteh.Datuk Puteh terkenal sebagai seorang Pawang,dukun,bomoh,atau ahli kebatinan telah memberikan nama kepada tempat bertakhtanya.
Kuasa Undang adalah sangat luas.Dalam menjalankan pentadbiran, Undang mempunyai pembesar, sama ada besarnya dan / atau Lembaganya.Mereka ini yang menasihatkan Undang dalam pemerintahannya.
Ketua bagi setiap suku dipanggil Lembaga dan mempunyai gelaran masing-masing.Lembaga berfungsi sebagai menjadi pentadbir kepada sukunya dan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubung dengan adat, harta, penceraian,pertelingkahan dan sebagainya.Jika Lembaga tidak dapat mencari jalan Penyelesaiah, naka perkara tersebut akan dibawa ke pengetahuan Undang melalui Orang Besar Undang.

No comments:

Post a Comment